1. Definitii si Termeni


Lichide.ro – este denumirea comerciala a S.CPRIMONET RO S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avandsediul social in Satu Mare, Strada Amatiului nr. 47, jud. Satu Mare, avandnumar de ordine in Registrul Comertului J30/206/2012, cod unic de inregistrarefiscala RO29972252.

Vanzator – Lichide.ro

Client – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18ani/persoana juridica ce efectueaza o comanda.

Utilizator – orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sauperosana juridica care se inregistreaza/viziteaza site-ul Lichide.ro

Cont – sectiunea din site formata dintr-o adresa de e-mail si oparola care permite clientului transmiterea comenzii si care contine informatiidespre client privind istoricul comenzilor, produse si servicii adaugate inWishlist privind comanda viitoare. 

Produse si Servicii – orice produs sau serviciu mentionat/selectat in comanda, careurmeaza a fi furnizate de catre vanzator, clientului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicareintre vanzator si client prin care clientul transmite vanzatorului, prinintermediul site-ului intentia sa de a achizitiona produse si servicii de pesite si sa efectueze plata acestora.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre vanzator siclient, fara prezenta fizica simultana a vanzatorului si a cumparatorului.

Opinii – evaluarea scrisa de catre client/beneficiar al unuiprodus/produse si servicii achizitionate prin intermediul site-ului Lichide.ro

Utilizarea abuziva – reprezinta utilizarea site-ului intr-un mod contrarpracticii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau inorice alt mod care poate produce prejudicii Lichide.ro


UTILIZATORII/CLIENTII acestui site sunt rugati sa citeasca cu atentie termenii siconditiile de utilizare urmatoare.

Folosirea, incluzand vizitareasi cumpararea produselor de pesite-ul Lichide.ro implica acceptarea sirespectarea termenilor si conditiilor stabilite de catre administratoriisite-ului conform prevederilor legale. Pentru utilizarea in cele mai buneconditii a acestui site web, care este detinut si administrat de PRIMONET ROSRL, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor de mai jos.Administratori acestui site isi rezerva dreptul de a modifica termenii siconditiile oricand, fara nici un preaviz sau notificare. De aceea, va rugam sareveniti pe aceasta pagina de fiecare data cand utilizati site-ul. In acestsens va informam ca fiecare accesare a site-ului reprezinta o acceptare expresaa termenilor si conditiilor de utilizare. Vizitarea si utilizarea acestui sitese pot face numai daca sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Incazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam saincetati sa mai accesati sau sa folositi in orice fel site-ul Lichide.ro

Produsele aflate in vanzarepe Lichide.ro sunt destinate persoanelor cu varstaminima de 18 ani. Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor acestui site ( Lichide.ro) confirmati faptul ca aveti varsta minima legala (18 ani) pentrucomandarea acestor produse.


2. PRELUCRAREA DATELOR CUCARACTER PERSONAL

2.1. Politică deConfidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptuluila protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Lichide.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesarepentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul(UE) 2016/679 (“Regulamentulgeneral privind protecția datelor” sau “GDPR”),precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucâtunul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintătransparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despremodul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracterpersonal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele șiserviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

2.2. Ce date cu caracter personal prelucreaza PRIMONET RO SRL?

Prelucrarea datelor cu caracterpersonal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectueazăasupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sauneautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in oricealt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea,distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urilePRIMONET RO SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracterpersonal. 

In contextul desfasurariiactivitatii curente a PRIMONET RO SRL, inclusiv derularii activitatiicomerciale/contractuale, implicand achizitionarea de produse oferite pewebsite-ul Lichide.ro, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, vaputem solicita  anumite date cu caracter personal.

In acest sens, PRIMONET RO SRLva prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele șiprenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

 

2.3. Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale carordate pot fi prelucrate de catre PRIMONET RO, exclusiv in scopurile mai josmentionate sunt:

- Clientii persoane fizice aiPRIMONET RO SRL (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg,reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;

-Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri deafaceri/contractuali, , furnizori, prestatori de servicii) si aiinstitutiilor/autoritatilor publice.

 

2.4. Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate depersoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate sicorecte in vederea finalizarii comenzilor online efectuate pe Lichide.ro

Pentru a va putea oferi anumiteservicii specifice activitatii, PRIMONET RO SRL va solicita datele cu caracterpersonal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furnizaastfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor PRIMONETRO SRL.

Atunci cand achizitionati unserviciu furnizat de PRIMONET RO SRL, vom colecta date personale in legatura cuprestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelorprevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilorPRIMONET RO SRL, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in modexpres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelorpersonale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si liberacirculatie a acestor date (legislatia interna si dreptulcomunitar-UE).  

In cazul in care prelucrareadatelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinireaunei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim alPRIMONET RO SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau vaputeti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa producaefecte pentru viitor.

 

2.5. Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastracu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

-             Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului Lichide.ro;

-             Derularea activitatii comerciale/contractuale a PRIMONET RO SRL;

-             Facturarea si incasarea valorii serviciilor PRIMONET RO SRL;

-             Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prinorice mijloc de comunicare;

-             Indeplinirea obligatiilor legale incidente;

-             Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interespublic;

-             Activitati de audit si control/supraveghere;

-             Arhivare, scopuri statistice;

-             Colectare debite/Recuperare debite restante;

-             Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotararijudecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

PRIMONET RO SRL va consideratoate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nule va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.


2.6. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fichiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

- Clienti persoane fizice aiPRIMONET RO SRL (actuali, fosti sau potentiali),reprezentanti/imputerniciti aiacestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilorcomerciale/contractuale);

- Furnizori, prestatori si alteentitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai PRIMONET RO SRL,autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decatpersoanele vizate) datelor pot fi:

- Autoritati publice centralesi locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilorlegale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare,executori judecatoresti,  societati de asigurare si reasigurare, organizatiide cercetare a pietei (scop statistic) etc.

In relatia cu PRIMONET RO SRL,dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile deurmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul lastergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul laportabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.


2.7. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, PRIMONET RO SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor PRIMONET RO SRL, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care PRIMONET RO SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PRIMONET RO SRL pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilita printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

 

2.8. Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce PRIMONET RO SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul Lichide.ro Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

2.9. Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata PRIMONET RO SRL, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre PRIMONET RO SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care PRIMONET RO SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, PRIMONET RO SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre PRIMONET RO SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de PRIOMNET RO SRL prin intermedul site-ului Lichide.ro si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, PRIMONET RO SRL poate:

- fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;

- fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania,

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa prin e-mail prin intermediul unei cereri la adresa: primonetro@yahoo.com

Conform  GDPR avem obligatia ca in termen de maxim 10 de zile sa va raspundem la cerere.


2.10. Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul PRIMONET RO SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: primonetro@yahoo.com, sau la urmatoarea adresa de corespondenta: PRIMONET RO SRL, cu sediul in Satu Mare, Str. Amatiului nr. 47, cod postal 440252, Jud. Satu Mare. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului  Lichide.ro prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului Lichide.ro sau utilizarea serviciilor PRIMONET RO SRL prin intermediul website-ului, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.  


3. Securitatea Datelor Personale si Politica de Confidentialitate

Va informam ca, in conformitate cu legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Lichide.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori/clienti, informatiile referitoare la numele si prenumele, telefon, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail vor fi inregistrate in baza noastra de date in/cu scopul finalizarii, trimiterii si facturarii produselor si serviciilor comandate.

Lichide.ro este inregistrata in Registru de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 33833.

Lichide.ro aplica masuri de securitate stricte pentru protejarea datelor gestionate, precum si pentru a ne asigura ca aceste date nu sunt pierdute, expuse, alterate sau folosite in alte scopuri decat cele normale. Lichide.ro garanteaza ca datele personale si de abonati nu vor fi vandute niciunei terte parti. Lichide.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre Lichide.ro, pentru a trimite utilizatorilor/clientilor confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii ,crearea de rapoarte statistice a vanzarilor, traficului etc. Lichide.ro nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza si nu vinde adresa dvs. de email unor terti (persoane fizice sau juridice). Lichide.ro se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti prin vanzare, dezvaluire partiala sau inchiriere.

Lichide.ro nu solicita utilizatorilor/clientilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. In cazul in care utilizatorul/clientul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul/clientul nu poate tine raspunzator pe Lichide.ro pentru niciun fel de prejudiciu.


4. Notificari si actiuni privind informatiile despre utilizatori/clienti

Clientilor/utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale.

Clientii/utilizatorii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. La cererea scrisa, datata si semnata, a utilizatorilor/clientilor expediata pe adresa de email : primonetro@yahoo.com, sau la urmatoarea adresa de corespondenta: PRIMONET RO SRL, cu sediul in Satu Mare, Str. Amatiului nr. 47, cod postal 440252, Jud. Satu Mare, Lichide.ro se obliga:

- sa confirme solicitantilor, daca prelucreaza sau nu date personale;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze prelucrarea informatiilor cu caracter personal ale utilizatorului/clientului, daca acesta solicita acest lucru;


4.1. Comunicarea modificarilor

Daca informatiile de identificare ale unui utilizator/client se schimba sau daca un utilizator/client doreste sa renunte la serviciile noastre, vom avea grija sa corectam, sa actualizam sau sa eliminam acele date personale care ne-au fost incredintate de catre utilizator/client. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de inregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa contact@lichide.ro


5. Colectarea automata de date cu caracter non-personal (COOKIES)

In unele cazuri, este posibil ca Lichide.ro sa colecteze informatii cu caracter non-personal despre utilizatori/clienti. Exemple de informatii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele domeniului website-ului de unde a fost facute conexiunea la site. In timpul vizionarii site-ului, Lichide.ro va putea stoca anumite informatii despre utilizator/client. Aceste informatii vor fi sub forma unui fisier "Cookie" sau a unui fisier similar. Aceste fisiere "Cookies" ajuta Lichide.ro sa construiasca un site sau publicitate care sa raspunda cat mai bine intereselor si preferintelor utilizatorilor/clientilor. Cu cele mai multe browsere de Internet se pot sterge sau bloca fisierele "Cookies" sau se poate primi o atentionare inaintea primirii unui astfel de fisier. Lichide.ro recomanda utilizatorilor/clientilor sa consulte instructiunile browser-ului sau fisierul de ajutor pentru a afla mai multe informatii despre aceste functii.


6. Politica de vanzare online

Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor si/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentari multimedia/etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Lichide.ro, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Promotiile/ofertele prezente pe site sunt valabile intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil. Accesul in vederea efectuarii unei comenzi ii este permis oricarui client/utilizator. Pentru motive justificate Lichide.ro isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul clientului/utilizatorului in vederea efectuarii unei comenzi daca acesta manifesta comportament si limbaj neadecvat, sau are in istoricul comenzilor livrari refuzate. Prin lansarea unei comenzi pe site, clientul/utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Lichide.ro isi deruleaza operatiunile pe site.

Notificarea primita de catre client, imediat dupa efectuarea comenzii are rol de informare si nu reprezinta confirmarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. Lichide.ro isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea de produse din comanda. Daca modificam cantitatea de produse, vom anunta clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Lichide.ro la efectuarea comenzii . Contractul se considera incheiat intre Lichide.ro si client in momentul primirii de catre client de la Lichide.ro, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii ,,comanda in procesare,,. Asadar, contractul intra in vigoare la confirmarea comenzii de catre Lichide.ro.


7. Comanda

Clientul/Utilizatorul poate efectua comenzi pe site, prin adaugarea produselor si serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un produs este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui produs/serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea comenzii, implicit nici rezervarea automata a produsului/serviciului. Prin finalizarea comenzii, clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare online, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii comenzii. Prin finalizarea comenzii, clientul consimte ca Lichide.ro poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil agreat de Lichide.ro, in orice situatie in care este necesara contactarea clientului. Plata comenzilor a caror valoare depaseste 500 ron se face prin transfer bancar cu factura proforma, dupa receptionarea contravalorii comenzii, se va putea livra catre client.

Lichide.ro poate anula comanda efectuata de catre client, in urma unei notificari prealabile adresate clientului, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

- datele furnizate de catre client, pe site sunt incomplete si/sau incorecte;

- clientul manifesta comportament si limbaj neadecvat;

- clientul are in istoricul comenzilor livrari refuzate, neridicate;


8. Transferul proprietatii produselor

Proprietatea asupra produselor va fi transferata la livrare, intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de catre serviciile de Curierat Rapid sau Posta Romana.


9. Raspunderea Lichide.ro

Lichide.ro nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Lichide.ro a oricarei din obligatiile sale conform comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.


10. Forta Majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora, in conformitate cu legislatia in vigoare.


11. Legea Aplicabila – Jurisdictia

Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Lichide.ro si client se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


12. Newsletter

In cadrul profilului sau de client pe Lichide.ro, un utilizator poate sa opteze pentru primirea newsletterelor de la Lichide.ro. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Lichide.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Prin abonarea la newsletterele de la Lichide.ro, utilizatorul isi manifesta expres acordul de a primi pe langa newsletterele periodice, notificari din partea Lichide.ro cu privire la noile facilitati si servicii lansate. Informatiile personale colectate de Lichide.ro sunt folosite pentru livrarea continutului newsletter-ului personalizat (Nume, Prenume, Email). Fiecare membru, care a optat pentru primirea newsletterelor este adaugat automat in lista utilizatorilor ce vor primi newslettere. Fiecare email primit contine informatii clare pentru dezabonare. Dezabonarea se efectueaza in momentul in care utilizatorul da click pe link-ul unsubscribe, apoi modificarile operindu-se instant in baza de date. Dupa ce un utilizator se dezaboneaza, nu va mai primi nici un newsletter din partea Lichide.ro, decat in cazul in care opteaza, din nou pentru abonare.


13. Returul produselor

Conform art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanta si Legii nr. 51/2003, care aproba Ordonanta, "consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile calendaristice, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Produsele pot fi returnate numai daca acestea sunt in aceeasi stare in care au fost trimise clientului, in ambalajul original, cu etichetele intacte si impreuna cu toate documentele care le-au insotit (certificat de garantie, factura, etc) sa nu prezinte sub nici o forma semne de uzura. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set. Clientul se obliga ca inainte de expedierea returului sa trimita un e-mail pe adresa contact@lichide.ro, care sa contina:

- data expedierii coletului;

- numarul comenzii;

- numarul facturii;

- suma de returnat;

Clientul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. In cazul omiterii acestei clauze, produsele sau serviciul sunt considerate livrate fara cerere de comanda din partea consumatorului. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produselor se va face in cel mult 10 de zile de la retur, prin mandat postal sau transfer bancar. Daca produsele sunt returnate intr-o stare in care nu mai poat fi vandute ca si noi sau resigilate, ii vom reexpedia produsele, pe cheltuiala acestuia, fara a returna plata.


14. Pretul

Preturile afisate in cadrul site-ului Lichide.ro sunt in Lei (RON) si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile la momentul accesari paginii unde acestea sunt afisate, Lichide.ro rezervandu-si dreptul de a le modifica oricand, fara nici un preaviz sau notificare. Prin efectuarea unei comenzi pe site-ul Lichide.ro va obligati irevocabil sa platiti contravaloarea produselor comandate.


15. Livrarea Produselor

 

URGENT CARGUS

- timpul de livrare poate varia de la 24 h la 48 h lucratoare.

- costul transportului este de 13 lei oriunde in tara

2) Costurile pentru transport ( Urgent Cargus ) sunt suportate in intregime de catre cumparator, exceptie fiind ofertele care includ transport gratuit.

3) Livrare Gratuita! comanda de minim 90 lei si beneficiezi de transport gratuit prin Urgent Cargus

4) Colaboram si cu alte societati de curierat rapid:

-Fan Courier

-Nemo Express

Important !!!  costurile de transport sunt mai ridicate prin Fan Courier si Nemo Express, pentru un cost exact va rugam sa ne contactati.

5) Lichide.ro se obliga sa proceseze toate comenzile si sa expedieze produsele comandate in termen de maxim 24 de ore lucratoare de la data efectuarii fiecarei comenzi.  

 

15.1. NU !!! se ridica, receptioneaza, accepta colete de la Curierat Rapid (societati care presteaza servicii de curierat) daca coletele sunt sau prezinta :

- urme de lovituri, umezeala,

- deteriorari in urma transportului,

- reambalate cu alta banda adeziva decat cea folosita de catre noi (Lichide.ro)

- date client incorecte (nume, prenume, adresa, numar telefon) tiparite pe mandat/buletin postal si/sau AWB,

- suma de plata mai mare sau mai mica decat comanda plasata pe site (Lichide.ro) sau telefonic,

NU ne asumam raspunderea de a despagubi clientii in cazul in care coletele se receptioneaza, ridica, accepta de la Posta Romana si/sau Curierat Rapid (societati care presteaza servicii de curierat) prezentand una din informatiile enumerate mai sus !!!


16. Drepturi de autor

Intregul continut al site-ului Lichide.ro este protejat conform legii dreptului de autor si legilor privind drepturile de proprietate intelectuala. Folosirea fara acordul scris al Lichide.ro a oricaror elemente apartinand site-ului se pedepseste conform legilor in vigoare.

Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusiva a furnizorilor / producatorilor de drept a produselor , acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obtinute in acest sens.

E-mail pentru dreptul de autor : contact@lichide.ro


17. Stocul produselor

Nu garantam stocul produselor afisate pe Lichide.ro si nu ne asumam raspunderea asupra acestui fapt.

Motivul: deoarece pe site-ul Lichide.ro comenzile se pot face telefonic, stocul produselor din magazin nu scad la comanda telefonica.

Din acest motiv va rugam dupa ce plasati o comanda pe TuburiAprate.ro, sa ne contactati telefonic ( 0746.419.650) sau prin e-mail (contact@lichide.ro).In cazul in care ati comandat un produs care nu este pe stoc (fizic), avem obligatia in termen de 24 h sa va anuntam telefonic sau prin e-mail despre acel produs.


Important

Ne rezervam dreptul de a refuza colaborarea cu clientii ce manifesta comportament si limbaj neadecvat, sau au in istoricul comenzilor livrari refuzate.

Va rugam sa ne contactati telefonic sau prin e-mail dupa plasarea comenzii .

Prezentul set de Termeni si conditii a fost actualizat la data de 24.04.2018.